BOSCH KARİYERİN İÇİN BİR ADIM AT!

Okulunu ve eğitimini tamamlamak üzere misin? O zaman, bizimle birlikte kariyerin için ilk adımı güvenle atabilirsin. Bosch, neredeyse başka herhangi bir şirketten daha çeşitli ve uluslararası bir yapıya sahiptir. Dünya çapındaki ve bölgesel şirketlerimizde motive edici zorluklar ve olağanüstü bakış açıları seni bekliyor.

Kariyer Fırsatları!

Work #LikeABosch

ÇALIŞANLARIMIZA SUNDUĞUMUZ OLANAKLAR

ODAK ALANLARIMIZ

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

Araştırma ve Geliştirme birimimizin yüksek mühendislik bölümünde, fikirlerimizin ürünlerimiz üzerinde doğrudan nasıl bir etkisinin olduğunu görebilirsin. Şirket ve müşterilerimiz için verimlilik, kalite ve güvenilirlik açısından fark yaratacak yenilikçi çözümler bulmamıza katkı sağla.Tasarım ve Ar-Ge merkezlerimizde yeni fikirler geliştirmek ve yenilikçi bakış açını ortaya koymak üzere ideal ve ilham verici çalışma ortamını bulacaksın.

MÜHENDİSLİK

Modern araçlarda, elektrikli ve elektronik sistemlere olan talep giderek artıyor. Araçlarda kullanılan ağ sistemlerinin sayısı artmaya devam ederken, bağlanabilirlik yoluyla artan veri aktarımının da güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Mühendislik bilginle, Bosch'ta yenilikçi mobilite çözümleri projeleri üzerinde çalışabilir, güç aktarma sistemlerinin verimliliğine ve günümüz araçlarının konforuna katkı sağlayabilirsin.

NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin İnterneti; mobilite, enerji, üretim, tarım, sağlık, ev ve bina teknolojileri gibi konularda yeni olanaklar sunarak, hayatımızın neredeyse her alanına dokunuyor. Bu nedenle Bosch'ta neredeyse yaptığımız her işte, yazılımı işimizin bir parçası olarak kullanarak bu dönüşüme katkı sağlarız. Sen de "Nesnelerin İnterneti"ni geliştirmek, ürünleri daha akıllı hale getirmek ve yeni teknolojiler üretmek için bize katılabilirsin.

ÜRETİM VE SANAYİ 4.0

Ağa bağlı üretim için Sanayi 4.0 çözümlerimiz ile üretim ve lojistik süreçlerini optimize ediyoruz. Makinelerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayacak çözümler geliştiriyor ve böylece güvenliği iyileştirerek üretimi hızlandırıyoruz. Makine, süreç ve sensör verilerini toplayıp, görselleştirip analiz ederek, şirketler için öncü ve yeni fırsatlar sunmamıza yardımcı olabilirsin.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Mühendislik, yazılım ve bilişim teknolojilerine dair
"Yaşam için teknoloji" mottosuyla, aplikasyon mühendisliği, üretim, donanım, IT ve yazılıma kadar geleceğin vizyonlarını anlamlı keşiflere dönüştürmek için aramıza katıl.

Aplikasyon mühendisliğinde, örneğin içten yanmalı motorlar için donanım ve yazılımın geliştirilmesi ve belirtilen performans ve emisyon hedeflerine ulaşılmasını sağlamak senin sorumluluğunda olacaktır. Görevlerin arasında, elektronik motor yönetim sistemlerinin devreye alınması, optimize edilmesi, kontrol ünitelerinde yazılım parametrelerinin oluşturulması, prototiplerin test edilmesi, motor test stantlarının yapılandırılması ve devreye alınması yer alacaktır. Fabrika ve test alanlarımızda, yazılım ve parça geliştirme gibi departmanlarla yakın iş birliği içerisinde çalışacaksın. Buna ek olarak, örneğin sunumlar sırasında satış yetkililerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimde olacaksın.

Fabrikalarımızda üretimi planlayıp optimize edeceksin. Mühendislik ekiplerinde, kalite, maliyet ve müşteri odaklı rekabetçi yeni ürünler geliştirecek; ilgili departmanlarla satın alma, ürün ve süreç geliştirme gibi konularda görev alacaksın. Bir planlayıcı olarak, üretim süreçlerini kalite standartlarımıza uygun olarak tasarlayacak ve lojistik bölümü ile birlikte ürünlerimiz için en uygun üretim planlamasını geliştireceksin. Yeni makine ve teçhizatlar tedarik edecek, aynı zamanda gerekli makinelerin kullanıma hazır olmasını sağlayacaksın. Üretim sırasında, mevcut üretim teknolojilerini analiz edip, süreçleri optimize edeceksin.

Donanım geliştirme konusunda, elektronik bileşenlerin fonksiyon, tasarım ve teknik özelliklerini belirleyeceksin. Yerleşim simülasyonlarını kullanarak prototipler, modüller ve platformlar geliştireceksin. Kontrol ünitelerinin yanı sıra analog ve dijital devrelerin tasarlanmasına ek olarak, spesifik müşteri gereksinimlerine yönelik çözümler üreteceksin. Parça geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda bunları test de edeceksin. Görevin; aplikasyon mühendisliğinden üretime, araştırma-geliştirme biriminden satışa kadar pek çok fonksiyonla yakın ilişki kurmayı gerektirecek.

Bilişim teknolojisi konusunda, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve işletme arasındaki arayüzde çalışacaksın. Bilgi ve veri işleme sistemleri geliştirecek ve bunların ele alınacağı yazılım ve donanımlarla ilgileneceksin. Görevlerin arasında, müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bilişim teknolojileri çözümlerinin tasarlanması ve farklı bölümlerdeki bilişim teknolojileri sistemlerini koordine etmek için stratejilerin hazırlanması olacak. Denetleme, finans, veri koruma ve bilgi güvenliği bölümlerinin yanı sıra iç denetimle de birlikte çalışacaksın. Yeni projeler almak için satış bölümüyle de işbirliği yapacaksın. Veri ve bilgi işleme için fonksiyon ve arayüz gereksinimlerini analiz etmenin yanı sıra, operasyonların yönetiminde de aktif bir rol alacaksın.

Bu alanda, ürünlerimiz için çeşitli yazılımlar geliştirip programlayacaksın. Bilgisayar teknolojisi, aplikasyon mühendisliği, donanım geliştirme ve teknik satış gibi alanlarla irtibat halinde çalışarak gereksinim analizleri hazırlayıp kullanıcıya özel çözümler geliştireceksin. Görevlerin, yazılım mimarilerinin simülasyon ve modellemesinin yanı sıra bunların geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin ele alınmasını içerecek. Yazılımın elektronik sistemlere uygulanması ve entegrasyonuna ek olarak, yazılımı onaylayarak doğrulayacak ve ilgili kalite kontrol süreçlerini yürüteceksin.

Yönetim birimlerimiz
Muhasebe ve lojistikten; pazarlama ve satışa kadar Bosch'taki sana uygun yönetim birimlerini keşfet.

Yönetim ve finansal muhasebe departmanlarında sorumluluğun, yönetim ekibinin doğru ticari kararlar alması için gerekli tüm bilgilere sahip olmasını sağlamak olacak. Finansal muhasebe ekibinde, yayınlanan Mali Tabloların ilgili muhasebe kural ve düzenlemelerine uygun olmasını sağlayacaksın. Yönetim muhasebesinde, bilanço tablolarının yanı sıra kar ve zarar da dahil olmak üzere yönetim hesaplarının aylık olarak hazırlanmasına, iki yıllık dönemi kapsayan yıllık bütçe planının derlenmesine ve tahminlerin iş performansındaki herhangi bir değişikliği yansıtacak şekilde üç ayda bir güncellenmesine katkı sağlayacaksın. Finansal muhasebede, temel sorumluluklarından biri, gerekli yasal hesapların dosyalanması ve yıl sonu denetim sürecinin yönetilmesi olacaktır. Kredi kontrolünde görevlerin arasında, müşteriler ile mutabık kalınan ödeme koşulları dahilinde ödeme yapılmasının sağlanması ve kredi kontrollerinin gerçekleştirilmesi yer alacaktır. Borçların ödenmemesi durumunda, sen ve ekibin, şirketimiz için ortaya çıkabilecek olası riskleri azaltmak için süreci takip edeceksiniz.

Satın almada, hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda en güvenilir tedarikçileri, en yüksek kaliteyi ve en iyi fiyatları araştırmak üzere çalışacaksın. Temel görevlerin arasında ürünlerin kalitesinin izlenmesi, onay testlerinin yapılması, süreçlerin denetlenmesi ve tedarik zincirinin optimize edilmesi yer alacaktır. Diğer önemli hususlar, yeni gelişmekte olan piyasalarda güvenilir tedarikçilerin bulunmasını ve tercih edilen tedarikçilerin geliştirilmesini içerecektir. Tüm teslimatların kalitesini ve verimliliğini optimize edecek ve tedarikçilerde ortaya çıkabilecek sorunları çözeceksini. Şirket içi departmanlarla yakın iletişim içerisinde olacak ve müzakerelerde bulunacaksın.

Şirket içi geliştirme veya üretim birimlerimizin ve müşterilerimizin spesifikasyonlarına uygun teknik ürünler, test ekipmanları ve komple üretim tesisleri tasarlayacaksını. Bu süreç, ürün geliştirmenin bir parçası olarak münferit mikro bileşenlerden oluşan detaylı konfigürasyondan, özel amaçlı makinelerdeki üretim ekipmanının komple tasarımına kadar uzanır. Eş zamanlı mühendislik süreci boyunca, belirtilen tüm fonksiyonları ve üretim unsurlarını nihai tasarıma entegre edeceksin. Tüm kalite, maliyet ve zaman gereksinimlerini karşılayan sağlam bir tasarım oluşturmak için diğer departmanlarla (geliştirme, üretim, satın alma, özel amaçlı makinelerin inşası, vb.) yakın iş birliği içerisinde çalışacaksın.

Lojistikte malzeme ve bilgi akışının hem şirket içinde hem de iştirakler, müşteriler ve tedarikçilerle olan tüm arayüzlerde efektif bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacaksın. Örneğin ham maddelerin üretim bölümüne teminini planlayacak ve stok seviyelerinin optimumda kalmasını sağlayacaksın. Ürünlerin müşterilere gönderilmesini koordine edecek, komple tedarik zincirlerini yönetecek ve tasarlayacaksın. Görevin, çeşitli şirket içi bağlantılar, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarla irtibatta kalarak tedarik, nakliye, envanter yönetimi ve üretim için bilişim teknolojileri tabanlı stratejilerin geliştirilmesini içerecek.

Pazarlamada, diğer fonksiyonel alanlarla birlikte çalışarak, geliştirilen ürün ve hizmetleri pazarlamak için etkili stratejiler hazırlayacaksın. Kararlarının, farklı hedef grupların markalarımızı algılama şeklinin temeli olduğunu bilerek, yeni iş kollarını analiz edecek, en uygun fiyatlandırma stratejileri geliştirecek, satın alma bariyerlerini yakından inceleyecek ve bunları aşmak için önlemler planlayacaksın. Kısacası görevin, müşterilerimizin ve beklentilerinin, yaptığımız her çalışmanın merkezinde olmasının sağlanması açısından önem taşıyacak.

İnsan kaynaklarında, doğru yetenekleri keşfederek şirkete kazandırılması ve kişisel ve mesleki becerilerinin geliştirilmesinden sorumlu olacaksın. İşinin doğası gereği operasyonel ya da stratejik görevlerde farklı sorumluluklar alabilirsin. Örneğin, sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi çalışan performans değerlendirmeleri ve çalışan eğitim-gelişim süreçlerinin planlanmasında çalışabilir, farklı departmanlarımızla iş ortaklığı sağlayarak uzmanlığını geliştirebilir ya da üniversite-sanayi iş birliğine katkı sağlayabilirsin.

Kalite yönetiminde sorumluluğun, ürünlerimizin Bosch markasını en iyi şekilde taşımasını sağlamaktır. Geliştirme, tasarım ve üretimden, lojistik, satın alma ve satışa kadar pek çok departman ile irtibat kuracaksın. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerle temasları sürdürecek, kalite konularında tavsiyelerde bulunacak ve kalite standartlarına uygunluğu garanti altına alacaksın. Örneğin, kabul edilen kalite yöntemlerini kullanarak mal ve ürünleri test edeceksin. Gerek kurum içerisinde gerekse tedarikçilerde denetimlerin yürütülmesi işinin önemli bir parçası olacak. Sistem ve süreçleri, kalite yönetimi açısından analiz edecek ve sonuçları raporlarla değerlendireceksin.

Kurumsal iletişim biriminde şirketin imajını ve itibarını hem kurum içi hem de kurum dışında yönetmede önemli bir rol oynayacaksın. Örneğin, çalışanları güncel gelişmelerle ilgili bilgilendirecek ve onlara çeşitli stratejik kararları ileteceksin. Şirket dışında, şirket için pozitif bir imaj sağlayacaksın. Tutarlı ve bilgilendirici iletişim stratejilerinin yürütülmesini sağlayacaksın. Medyayı önemli haberler hakkında bilgilendirecek, kontaklar oluşturacak ve müşteriler, iş ortakları ve gazetecilerle güvene dayalı ilişkiler kuracaksın. Yönetimle ve diğer departmanlarla iş birliği içerisinde çalışarak ajanslar, metin yazarları ve editörler gibi hizmet sağlayıcılarla çalışmaları koordine edeceksin.

Ticari satışta, yetkili olduğun satış bölgesinin başarısından sorumlu olursun. Finansal ve ticari planları koordine eder ve satış hedeflerine uyulduğundan emin olursun. Saha satışlarında çalışıp bölgesel müşteri hesaplarını yönetirsin. Aynı zamanda yeni müşteriler edinme, ticari anlaşmalarda bulunma, karlı bir fiyat politikası geliştirme ve ardından gerekli lojistik süreçleri koordine etme faaliyetleri önemli sorumlulukların arasındadır. Buna ek olarak, piyasayı ve rakipleri sürekli olarak izler ve uygun satış stratejileri geliştirirsin. İlgili kanaat önderleri, medya ve müşterilerle yakın bağlar kurmak ve bölgedeki varlığımızı etkinlik ve fuarlarda sunmak performansın açısından çok önemlidir. Özellikle, müşteri ihtiyaçları analizi, yeni ürünler için satış desteği ve bütçe analizi gibi konularda diğer birim ve departmanlarla irtibat kurarsın.

AÇIK POZİSYONLAR

Learning Organization Responsible
Process Development Engineer(Welding Processes)
Project Leader(ATMO)
R&D Test Engineer (Diesel)
Production Engineer (MFM2)
Production Engineer_MSG
Production Engineer
R&D Test Engineer
Project Management Purchasing (M/PPS)
Mechanical Design Engineer
R&D Mechanical Design Engineer
R&D Simulation Engineer
Software Development Engineer (MES)
R&D Validation Engineer
R&D Serial Support Engineer
Software and Automation Engineer
Maintenance Engineer
Facility Mechanical Engineer
Security Team Leader
Supplier Quality Engineer
Packaging Design Engineer
Senior Software Developer
Production Area Manager Assistant / Secretary

BOSCH'TA KARİYERİNE MEZUN PROGRAMLARIMIZLA BAŞLA

Genç Yöneticiler Programı

Bosch'taki yöneticilerin yüzde 90'ı şirket içinden yetişmektedir. Bunun nedenlerinden biri Genç Yöneticiler Programı'dır. Mentorun ile birlikte, seni şirket içerisinde yönetime dair sorumluluklar üstlenmeye hazırlıyoruz. Başarıya giden faktörler dün olduğu gibi bugün de geçerlidir: uygulamalı eğitimler, kişiye özel içerikler ve sınırları ortadan kaldıran uluslararası düşünce yapısı.

Kariyer Fırsatları!

Mezun Uzman Programı

Departmanlar, iş kolları ve lokasyonlar arasında çapraz geçişlerin sağlandığı rotasyonlarla derinlemesine tecrübe kazan. Deneyimli üst yöneticilerimiz seni bu süre zarfında mentorun olarak destekler. Mezun Uzman Programı sayesinde kariyer başarına kendi alanında uzmanlaşmanı sağlayarak katkıda bulunuyoruz. Bunu kendine zorlu görevler koyarak ve mesleki sorumluluklar üstlenerek gerçekleştireceksin.

Kariyer Fırsatları!

ÖĞRENCİLERE SUNDUĞUMUZ FIRSATLAR

Çalışan öğrenciler - 'Smart Start' yarı zamanlı çalışma modeli

Her yıl binlerce genç çeşitli programlar yoluyla Bosch'ta iş deneyimi kazanıyor. Bu gençler projelere aktif olarak katılıyor ve dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden birinin iş akışlarına tam anlamıyla dahil oluyorlar. Bu kapsamda edineceğin yeni iş deneyimi, öğrenimin süresince odaklanacağın konuları ve profesyonel kariyerine hangi şekilde başlamak istediğini belirlemene yardımcı olacaktır. Kesin olan bir şey varsa, o da şu: Heyecan verici, motive edici ve zorlayıcı görevler seni bekliyor! Üniversitelerin Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri öğrencileri Türkiye’deki tüm lokasyonlarımızda çeşitli departmanlarda haftada en az 2,5 gün çalışabilirler.
Başvurular şirket ihtiyaçlarına bağlı olarak ''Smart Start'' başlığıyla yalnızca web sitemiz veya www.kariyer.net sitesinde online yayınlanan ilanlar yoluyla kabul edilir.

Bosch Yaz Okulu

Bosch Yaz Okulu ile bir Bosch mühendisinin mentorluğunda 10 hafta boyunca bir mühendislik projesi üzerinde çalışma imkanın olur. Bir yandan Bursa veya Manisa fabrikamızda gerçek mühendislik dünyasının detaylarını keşfederken diğer yandan Bosch'un sunduğu tüm kaynaklardan yararlanarak tamamlayacağın projeni program sonunda üst yöneticilere sunma şansı bulursun.
Başvurular şirket ihtiyaçlarına bağlı olarak web sitemiz veya www.kariyer.net sitesinde online yayınlanan ilanlar aracılığıyla Mart-Nisan aylarında kabul edilir.

Bosch Mesleki Eğitim Merkezi

Büyük bir hızla sanayileşmekte olan ülkemizde, ileri teknolojiyi kullanabilecek insan gücüne olan ihtiyaç her gün büyük bir hızla artarak devam etmektedir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bursa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İkili Mesleki Eğitim Merkezi) ile ortak yürüttüğümüz Makine Teknolojisi alanı, Bilgisayarlı Makine İmalat dalı ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı, Endüstriyel Bakım Onarım dalını içeren eğitim merkezimizi gençlerimizin bilgisine sunuyoruz.
Mesleki Eğitim Merkezimize başvuru yapmak isteyen 8. sınıfta okuyan öğrencilerin firmamızdan, posterimizi gördükleri okullardan temin edebilecekleri veya aşağıdaki linkteki broşürümüzde yer alan başvuru formunu doldurarak 1 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir. Seçim kriterlerimiz ve diğer açıklayıcı bilgiler, başvuru formunu da içeren tanıtım broşürümüzde yer almaktadır. Broşür ve Başvuru Formu
Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım Filmi

Bitirme Tezi

Bosch'ta, gelecek nesillere yönelik ilham verici çözümler üzerinde çalışacak ve bizimle birlikte, kariyerinin başlangıcına zemin hazırlayacaksın. Bitirme tezin üzerinde çalışırken, tüm süreç boyunca kişisel ve mesleki olarak danışmanlık hizmeti alacaksın. Teori ile pratik arasındaki kavşakta konun üzerinde çalışarak kendi ağını kariyerinin başında genişleteceksin.